Werkloos?

Werkgroep Werkzoekenden

Deze werkgroep is speciaal opgericht om mensen uit onze gemeente, waarvoor de werkloze situatie problematisch is, verder te helpen.

Jouw werk is onze uitdaging

Daarbij doelen we met name op de problematiek van het zoeken naar werk. Onze taak is het in verbinding brengen van jou als werkzoekende met professionals die u daarbij kunnen helpen. Daarnaast helpt deze werkgroep naar het zoeken van concrete mogelijkheden voor jou om werk te vinden of te krijgen.

We hebben als werkgroep een aantal mensen, werkgevers en organisaties beschikbaar en bereidt gevonden jou als werkzoekende verder te helpen met vragen en praktische ondersteuning om je zo snel mogelijk (weer) aan het werk te kunnen helpen.

Begeleidingstraject

In samenwerking met de diaconie hebben we een vaste werkwijze afgesproken voor het aanvragen van een  bijdrage voor een begeleidingstraject. Heb je daar vrgen over, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze werkgroep via ons contactpersoon Ben Berg. Dat kan via het onderstaand emailadres

werkgroepwerkzoekenden@hervormdbarneveld.nl

Papierwinkel en aanvragen

Ben je ontslagen of op een andere manier plotseling werkloos dan komt er ene hoop op je af. UWV en andere instanties misschien tot juridische geschillen toe. Om je hierbij te helpen heeft Diaconaal netwerk het spreekuur ' Sociaal Juridisch Steunpunt'.

Hier kunt u vooral hulp vragen over wetten, regelingen en voorzieningen.

En kosteloos informatie en advies krijgen over bijvoorbeeld: uitkeringen, echtscheiding,

kinderbijslag, belastingen, bijzonder bijstand en consumentenzaken.

Ook kunt u geholpen worden met het invullen van formulieren, het uitleggen of schrijven van brieven, het opbellen naar instanties of bemiddeling. Naast een professionele raadsman/vrouw vanuit het bureau sociale raadslieden uit Amersfoort, wordt u hierbij geholpen door vrijwilligers van het Diaconaal Netwerk, die hiervoor speciaal zijn geschoold.

  • Dinsdag 10.00 - 13.00 uur.
  • Meldt u zich eerst aan de balie.
  • Locatie: bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29.
  • Download hier de folder.