Vluchtelingen informatie

Vluchtelingenwerk in Barneveld

De zorg om de vluchtelingen in Barneveld valt onder VluchtelingenWerk Oost Nederland. Zij zetten zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in haar werkgebied. Hun belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalmaatjes (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering. Ook voeren zij een aantal projecten uit.

Gegevens locatie Barmeveld

 

Adres

Adres
Valkhof 56
3772 EC Barneveld
E-mailadres
Telefoonnummer
0342-421889
 

Openingstijden

Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

Informatie- en adviespunt
Het informatie- en adviespunt is drie keer per week geopend:
op maandag van 12.30 tot 16.00 uur
op dinsdag van 12.30 tot 16.00 uur
op donderdag van 12.30 tot 16.00 uur

Bij dit informatie- en adviespunt kunnen vluchtelingen, migranten, organisaties en inwoners uit Barneveld terecht met hun vragen op het gebied van inburgering, vreemdelingenwetgeving en materiële rechtspositie.
 

 

Medewerkers

Er werken momenteel ca. 70 vrijwilligers en 2 betaalde medewerkers, Marjoske Kiers en Tineke Pronk. Zij zijn te bereiken via het locatienummer.