Samen Uniek

 
Samen Uniek is de diaconale werkgroep die drempels hoopt te slechten voor mensen met een beperking is opgericht in 1997.
 
Wat doen we?
  • Wij brengen bezoekjes aan tehuizen voor mensen met een beperking in onze gemeente.
  • We helpen de diaconie de kerstpresentjes uitdelen.
  • Bij verjaardagen worden kaarten verstuurd.
  • Ook krijgen personen met een beperking die thuis wonen een bezoekje rond hun verjaardag.Hoort u of jij tot deze doelgroep en stelt u of jij dit ook op prijs, laat het ons weten!
  • Zo nodig kunnen we u financieel ondersteunen in overleg met de Diakonie.
  • Wekelijks worden bewoners vanuit het Gasthuis begeleid naar de late kerkdienst in Rehoboth. Enkele bewoners van de tehuizen worden begeleid naar de middag of avonddienst.
  • Er is een Bijbelgesprekskring voor gemeenteleden en daarbuiten met een geestelijke beperking. Voor informatie kunt u contact opnemen met Wilma Dekker, De Beemd 4 Tel: 0342-492899
We proberen mensen waar mogelijk te verbinden met elkaar als er een hulpvraag is. Heeft u of heb jij die, laat het ons weten! We helpen u en jou graag. En als u of jij het fijn vindt om onze werkgroep te komen helpen horen we het ook graag! 
 
Namens de werkgroep
 
Willem-Jan Roggeveen - voorzitter
Nicolet Maassen van den Brink
Gerco Catsburg
Henrike Bos - secretaresse
Rhodé Bakker
John van Kleeff – diaken
Jacco Gijsbertse
 

Contact

Henrike Bos
0342-414199
fam.rhbos@filternet.nl