Project Rekab

Project Rekab

 

Projekt Rekab is een onderwijs- en evangelisatieproject onder zigeuners. Projectleiders zijn oud Barnevelder Areke Wigmans en een Hongaars/Roemeens echtpaar Andras en Timi Szabo. Areke heeft jaren in het onderwijs gewerkt aan het Johannes Fontanus College in Barneveld, maar werkt nu met veel toewijding en visie onder de zigeunerbevolking. Ze beheert daar het Centrum wat in 2004 is aangekocht en daarna verder is uitgebreid tot een Centrum waar kinderen na schooltijd terecht kunnen voor een warme maaltijd, huiswerkbegeleiding, kinderclub, maar ook vooral voor veel liefde en aandacht. Andras is predikant van meerdere kleine gemeenten en Timi is afgestudeerd sociaal werkster en heeft de leiding over het kinderwerk.

 

Mihalyfalva ( in het hongaars) of Valea lui Mihai (in het Roemeens) is een plaats in het Noordwesten van Roemenië, vlakbij de Hongaarse grens, 30 km ten oosten van Debrecen. Het gebied was vroeger Hongaars, maar valt nu onder Roemenië. De bevolking spreekt over het algemeen Hongaars. De leefomstandigheden in dit gebied zijn sober: armoedige behuizing, nog veel onverharde wegen. Naast Hongaren en Roemenen, wonen er in dit gebied ook zigeuners. Zij worden over het algemeen niet geaccepteerd, de meesten zijn analfabeet, hebben geen of onvoldoende onderwijs ontvangen en de meesten hebben ook geen werk. Ze zijn vaak ongemotiveerd en onstabiel. Alcoholisme is een groot probleem. Er heerst veel duisternis.

Overzicht van de ontwikkeling die het projekt door maakte in de afgelopen 10 jaren:

2003: Areke ontvangt roeping van God voor het zigeunerwerk.

2004: Start project Rekab, ondergebracht bij Stichting De Ondergrondse Kerk.

2005: Aankoop van een huis met stuk grond nabij de zigeunerwijk Start van het project.

2006: Een nieuw centrum wordt gerealiseerd achter het oude centrum. Vandaar uit worden de meeste activiteiten georganiseerd zoals, huiswerkbegeleiding, warme maaltijden voor de kinderen, kinderclub,  Vrouwenclub, volwassenonderwijs  (het leren lezen en schrijven, om zelf de Bijbel te kunnen lezen).

 

2010: In de zigeunerwijk is een christelijke gemeente ontstaan met 28 doopleden. Eerst kwam men bijeen in een hutje, daarna in een stal en daarna in units, die vanuit Nederland gebracht werden. Het plan is om deze units in 2011 om te bouwen tot een kerkje.

2011: Uitbreiding van het Centrum was  noodzaak…dus de wens voor een nieuw pand. Er kon pal achter het bestaande centrum grond aangekocht worden voor uitbreiding. Deze zomer worden units geplaatst, die ook uit Nederland werden aangevoerd. Op deze manier wordt er mogelijkheid geboden om de groep kinderen uit te breiden.

2011- 26 oktober: de opening van zigeunerkerk vindt plaats.

       -12 december: Pastor Szilard wordt officieel als pastor bevestigd aan deze zigeunergemeente.

2012: We mochten het projekt ondersteunen met de aanleg van alarminstallatie (verplicht voor inspectie) Ook is er later in dit jaar een kookketel aangelegd die geschonken vanuit onze hervormde gemeente.     

 

2013: Het projekt wordt nu bezocht door zo’n 80 kinderen voor naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding. Dit jaar is er een rookafvoer gerealiseerd voor de kookketel die vorig jaar geplaatst is.

2016: Update, diverse klussen door onder andere Barnevelders geklaard. Mooie foto's van zomerkampen etc.