Praktische en sociale ondersteuning

Acute noodhulp

Voor acute noodhulp of wanneer iets praktisch tijdelijk niet door u te doen is, dan kunt u zich wenden tot de werkgroep “Help(t) elkander” .

Deze groep vrijwilligers is bereid u tijdelijk hulp te bieden. Dit kan o.a. gaan om hulp in de huishouding, onderhoud van de tuin, het doen van een boodschap, het doen van een klusje of het vervoer van en naar ziekenhuizen.  Tel. 0342-412302 / 06-50123399 of b.g.g. 06-81005496. U kunt natuurlijk ook altijd mailen naar: helptelkanderbarneveld@gmail.com.

 

Hulp bij administratie

Via het Diaconaal Netwerk heeft u de mogelijkheid om hulp te krijgen bij uw administratie wanneer er problemen zijn. Vaak kunnen papieren erg ingewikkeld zijn. Soms moet er een antwoord gegeven worden op vragen over uw uitkering, belasting, toeslagen, etc. Wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt kan dat vervelende gevolgen hebben. Als u daar hulp bij wilt, kan iemand van het Diaconaal Netwerk een handje uitsteken. Tel. Welzijn Barneveld 0342-745004. U kunt natuurlijk ook altijd mailen naar: diaconie@hervormdbarneveld.nl of een keer aankloppen bij het wekelijkse spreekuur van het ' Sociaal Juridsich Steunpunt' :

Hier kunt u vooral hulp vragen over wetten, regelingen en voorzieningen.

En kosteloos informatie en advies krijgen over bijvoorbeeld: uitkeringen, echtscheiding,

kinderbijslag, belastingen, bijzonder bijstand en consumentenzaken.

Ook kunt u geholpen worden met het invullen van formulieren, het uitleggen of schrijven van brieven, het opbellen naar instanties of bemiddeling. Naast een professionele raadsman/vrouw vanuit het bureau sociale raadslieden uit Amersfoort, wordt u hierbij geholpen door vrijwilligers van het Diaconaal Netwerk, die hiervoor speciaal zijn geschoold.

  • Dinsdag 10.00 - 13.00 uur.
  • Meldt u zich eerst aan de balie.
  • Locatie: bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29.
  • Download hier de folder.