Diaconiecollecten

 

Zondag 22 april

De diaconiecollecte is bestemd voor hulporganisatie TEAR. TEAR helpt kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in de eigen omgeving armoede te bestrijden.  

De internationale hulporganisatie Tear helpt kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om in eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Bijvoorbeeld op het gebied van hiv en aids, voedselzekerheid en inkomen, schoon water, noodhulp en voorbereiding op rampen. De samenwerking met lokale kerken overzee krijgt gestalte via partnerorganisaties, die de lokale kerken met hun deskundigheid toerusten, adviseren en ondersteunen. Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland moedigt Tear mensen aan om te strijden tegen armoede door geld te geven en te bidden. Christenen worden uitgedaagd om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen ervan voor de armen in de wereld. Ook verbindt Tear kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

 

Zondag 29 april

De diaconiecollecte is bestemd voor Stichting Vrienden van Norschoten. Omdat de overheid lang niet alle kosten vergoedt, draagt deze stichting een steentje bij om het welbevinden van de bewoners van verzorgingshuis Norschoten te verbeteren.

In verpleeghuis Norschoten worden mensen verzorgd vanuit een christelijke identiteit. Omdat de overheid niet alle kosten die worden gemaakt, vergoedt draagt de stichting Vrienden van Norschoten een steentje bij. Bijvoorbeeld door extra recreatieve activiteiten te betalen of door bij te dragen in de kosten van geestelijke verzorging. Elke zondagochtend wordt in de gemeenschapsruimte van het verpleeghuis een kerkdienst gehouden. Daarbij zijn overigens ook vele vrijwilligers actief. Fijn dat op deze manier de verkondiging van het Woord in het verpleeghuis doorgang mag vinden. Ook uit onze gemeente verblijven er regelmatig mensen in Norschoten. Daarom ook deze collecte van harte aanbevolen!