Diaconiecollecten

 

 

Zondag 22 oktober

De diaconiecollecte is bestemd voor de werkgroep Buitenlandse Betrekkingen Roemenië. Deze werkgroep ondersteunt verschillende kerkelijke gemeenten en projecten in Roemenië, zoals het werk van Areke Wigmans onder de zigeunerbevolking.

De werkgroep Buitenlandse Betrekkingen Roemenië (BBR) ondersteunt verschillende kerkelijke gemeenten en projecten in Roemenië. Zo zijn er goede contacten met de hervormd-gereformeerde gemeente in Haranglab, waar ds. Adorján Kálmán predikant is. In september heeft een groep gemeenteleden een bezoek gebracht aan Haranglab en kon de gerestaureerde kerk in gebruik worden genomen. Daarnaast zijn er contacten met de zustergemeente in Piscolt, een dorp vlakbij de Hongaarse grens, en met Koloszpata, een primitief dorpje waarvan de kerkelijke gemeente bestaat uit zo’n 100 personen. Als hervormde gemeente van Barneveld willen we deze Roemeense gemeenten graag helpen. De werkgroep BBR ondersteunt onder meer het gemeenteleven en organiseert kledingtransporten vanuit Nederland. Daarnaast heeft de werkgroep zich financieel verbonden aan enkele projecten in Roemenië. Te noemen valt in dit verband het Rekabproject in Valea Lui Mihai, waar Areke Wigmans uit Barneveld onder de zigeunerbevolking werkt. Om dit prachtige werk blijvend mogelijk te maken, is uw gebed en financiële steun onmisbaar. We bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.   

 

Zondag 29 oktober

De diaconiecollecte is bestemd voor stichting Hulp Oost-Europa (HOE), een organisatie die zich inzet voor behoeftigen in Oost-Europa.

Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) is een diaconale organisatie die samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te helpen met gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. Vanuit Hulp Oost-Europa zijn landencoördinatoren (vrijwilligers) verantwoordelijk voor het indienen en begeleiden van projecten. Jaarlijks wordt er een werkplan opgesteld met daarin de projecten waaraan gegeven gaat worden. Deze projecten komen tot stand na hulpvragen uit Oost-Europa en getoetst aan criteria. Regelmatig reizen de coördinatoren naar het land waar zij verantwoordelijk voor zijn. Tijdens deze reizen worden controles van projectbestedingen gedaan. Daarnaast hebben de ontmoetingen in Oost-Europa vaak ook een pastoraal, bemoedigend karakter.

 
 
Woensdag 1 november (Scholendienst!)
 
[NB: alleen voor de scholendienst!] De diaconiecollecte tijdens is bestemd voor de nieuwe school in Gurube in Zuid-Soedan.
 
Samen met de GZB zamelen de hervormde basisscholen in Barneveld al enkele jaren geld in voor de bouw van een nieuwe school in Gurube in Zuid-Soedan. Door de jarenlange burgeroorlog en de armoede in Zuid-Soedan zijn de meeste mensen nauwelijks naar school geweest. Dat geldt zelfs voor heel veel onderwijzers. De school is zo goed als klaar en de leerlingen krijgen er onderwijs. Leerkrachten van Gurube volgen met steun van Barneveld een ‘deeltijd-Pabo’aan Kajo-Keji Christian College (dat is in de buurt van Gurube). De basisschool in Gurube blijft een baken van hoop: de hoop dat er voor de jongere generatie een beter Zuid-Soedan zal zijn. De collecte van de scholendienst op deze Dankdag is opnieuw bestemd voor de school in Gurube.

 
 
Woensdag 1 november (Dankdag)
 
De diaconiecollecte is bestemd voor het zieken- en ouderenwerk in onze gemeente. Maandelijk organiseert de diaconie (onder meer) contactmiddagen waarop ouderen elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Zieken en ouderen behoren tot de kwetsbare groepen in de samenleving. Door ziekte of andere lichamelijke ongemakken zijn vooral ouderen vaak aan huis gebonden. Diakenen en vrijwilligers zoeken deze mensen op voor een goed gesprek, voor een wandeling of voor het doen van een boodschap. Daarnaast worden maandelijks seniorencontactmiddagen gehouden waarop ouderen elkaar ontmoeten. Ook wordt gezorgd voor attenties voor ouderen en zieken. Om dit dankbare werk te kunnen blijven doen wordt op Dankdag gecollecteerd voor het zieken- en ouderenwerk.