Diaconiecollecten

 

 

Zondag 28 oktober

De diaconiecollecte is bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa. Deze stichting helpt via plaatselijke gemeenten in Oost-Europa mensen die zonder extra steun grote moeite hebben om de wintermaanden door te komen. Via lokale contactpersonen worden op maat voedselpakketten ingekocht.

Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) is een diaconale organisatie die samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te helpen met gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. Vanuit Hulp Oost-Europa zijn landencoördinatoren (vrijwilligers) verantwoordelijk voor het indienen en begeleiden van projecten. Jaarlijks wordt er een werkplan opgesteld met daarin de projecten waaraan gegeven gaat worden. Deze projecten komen tot stand na hulpvragen uit Oost-Europa en getoetst aan criteria. Regelmatig reizen de coördinatoren naar het land waar zij verantwoordelijk voor zijn. Tijdens deze reizen worden controles van projectbestedingen gedaan. Daarnaast hebben de ontmoetingen in Oost-Europa vaak ook een pastoraal, bemoedigend karakter.

 

Zondag 4 november

De diaconiecollecte is bestemd voor een diaconaal project van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Ethiopië. In het armste gedeelte van dit Afrikaanse land wordt via een medische kliniek onder meer moeder- en kinderzorg verleend. 

Benshangul-Gumuz is een van de armste gebieden van het Afrikaanse land Ethiopië. Het is een gebied zo groot als Nederland met ruim 600.000 inwoners en het ligt erg afgelegen. Landbouw is voor hen de belangrijkste bron van inkomsten. Het percentage van de bevolking dat kan lezen en schrijven is laag. De gezondheidszorg is weinig ontwikkeld. Zowel de kinder- als de moedersterfte rond de geboorte is hoger dan in de rest van Ethiopië. Midden in dit gebied is met steun van de GZB een kliniek gebouwd, waar onder andere veel aandacht is voor moeder- en kindzorg. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de traditionele vroedvrouwen die in de dorpen actief zijn. Zij worden samen met de lokale gezondheidswerkers opgeleid om preventieve zorg te kunnen bieden in hun eigen omgeving. Er zijn naast de kliniek ook vijf kleine gezondheidsposten in andere plaatsen, zodat er voor meer mensen basishulp beschikbaar is. 

 

Woensdag 7 november (Dankdag)

De diaconiecollecte is bestemd voor het zieken- en ouderenwerk in onze gemeente. Maandelijks organiseert de diaconie (onder meer) contactmiddagen waarop ouderen elkaar kunnen ontmoeten. [zie hieronder voor de scholendienst!]
 
Zieken en ouderen behoren tot de kwetsbare groepen in de samenleving. Door ziekte of andere lichamelijke ongemakken zijn vooral ouderen vaak aan huis gebonden. Diakenen en vrijwilligers zoeken deze mensen op voor een goed gesprek, voor een wandeling of voor het doen van een boodschap. Daarnaast worden maandelijks seniorencontactmiddagen gehouden waarop ouderen elkaar ontmoeten. Ook wordt gezorgd voor attenties voor ouderen en zieken. Om dit dankbare werk te kunnen blijven doen wordt op Dankdag gecollecteerd voor het zieken- en ouderenwerk.
 
 

Woensdag 7 november (Dankdag, scholendienst)
 
De diaconiecollecte is bestemd voor Hulp aan Elkaar, de Voedselbank. Deze plaatselijke organisatie helpt mensen die onder het bestaansminimum leven met voedselpakketten en kleding. Leerlingen van de basisscholen hebben hiervoor levensmiddelen mee naar school gebracht. Die worden in deze dienst symbolisch aan de Voedselbank overhandigd. 
 
Hulp aan Elkaar (de Voedselbank) helpt mensen die onder het bestaansminimum leven met voedselpakketten en kleding. De organisatie heeft een uitdeelpunt aan de Begoniastraat. De voedselpakketten bestaan onder meer uit levensmiddelen die niet meer via de normale distributieketen kunnen worden uitgezet. Ook ontvangt Hulp aan Elkaar dank zij inzamelingsacties voedsel van betrokken burgers, meestal via kerken en scholen. Aanvullend kunnen mensen gebruik maken van de kledingbank. Leerlingen van de basisscholen is gevraagd om voorafgaand aan Dankdag iets voor Hulp aan Elkaar mee te nemen naar school. Per klas is afgesproken welke levensmiddelen en artikelen zij gaan inzamelen. Zo nemen de kinderen uit groep 1 allerlei soorten broodbeleg mee, de kinderen uit groep 2 blikgroenten enz. Per school zal er op Dankdag een krat met levensmiddelen worden meegenomen naar de kerk. Deze worden in de dienst symbolisch overhandigd aan de Voedselbank. In de nieuwsbrief van de scholen van oktober staat hierover het een en ander vermeld. We vragen ouders en verzorgers hier thuis aandacht aan te geven. Wat zal het mooi zijn als we zo met elkaar mogen delen uit onze overvloed en heel veel gezinnen in moeilijke omstandigheden kunnen helpen.