Diaconiecollecten

 

Zondag 25 februari

De diaconiecollecte is bestemd voor HulpaanElkaar. Deze plaatselijke organisatie helpt mensen die onder het bestaansminimum leven met voedselpakketten en kleding.

HulpaanElkaar helpt mensen die onder het bestaansminimum leven met voedselpakketten en kleding. De organisatie heeft een uitdeelpunt aan de Begoniastraat. De voedselpakketten bestaan onder meer uit levensmiddelen die niet meer via de normale distributieketen kunnen worden uitgezet. Deze levensmiddelen worden beschikbaar gesteld door producenten en handelaren. Ook ontvangt HulpaanElkaar dank zij inzamelingsacties voedsel van betrokken burgers, meestal via kerken en scholen. Aanvullend kunnen mensen gebruik maken van de kledingbank. HulpaanElkaar staat open voor iedereen in de gemeente Barneveld die hulp nodig heeft. Om dit mooie en noodzakelijke werk blijvend mogelijk te maken is uw financiële steun onmisbaar. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan!


Zondag 4 maart

De diaconiecollecte is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Hier kunnen mensen op krachten komen die het tijdelijk even moeilijk hebben.

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsheeft. Een plek om op verhaal te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. ”De Herberg” is in 1993 op initiatief van de IZB geopend. Sinds 1 januari 2009 is het centrum een zelfstandige organisatie. Eveneens van harte aanbevolen!

.