Diaconiecollecten

 

Zondag 19 augustus

De diaconiecollecte is bestemd voor medische hulp aan inwoners van het Israëlische plaatsje Bethlehem. De economische omstandigheden zijn er slecht en veel mensen kunnen hun doktersrekening niet meer betalen. De Shepherd Society verleent hier hulp. 

In het Israëlische stadje Bethlehem wonen zo’n 213.000 mensen, waaronder veel christenen. De economische omstandigheden zijn in de afgelopen tijd erg verslechterd. Er bevinden zich drie vluchtelingenkampen in Bethlehem en veel mensen zijn er werkloos. Door de politieke spanningen is de toerismesector al lange tijd ingestort. De Shepherd Society helpt onder meer met het opstarten van eigen bedrijfjes, zodat mensen weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast ontvangt de Shepherd Society veel hulpaanvragen van families voor het betalen van doktersrekeningen. Veel mensen hebben geen zorgverzekering of deze verzekering dekt maar een deel van de kosten. Door het bieden van werk en medische hulp wil de Shepherd Society op een praktische manier Jezus’ liefde laten zien aan de mensen, en hen waardigheid en zelfvertrouwen teruggeven. Shepherd Society wordt mede ondersteund door Project 10 27, het diaconale programma van de GZB.

 

Zondag 26 augustus

De diaconiecollecte is bestemd voor de stichting "Vrienden van Neboplus". Omdat de overheid niet alle activiteiten van dit zorgcentrum vergoedt, zorgt deze stichting voor extra armslag.

Een van de kenmerken van het christelijke zorgcentrum Neboplus is de kleinschaligheid. De afgelopen jaren zijn veel zorgcentra gefuseerd. Neboplus kiest er bewust voor om klein te blijven. Het zorgcentrum biedt alle vormen van wonen en zorg. Niet alle activiteiten en projecten van Neboplus worden echter door de overheid gefinancierd. Een aantal zaken die het wonen en leven binnen het centrum verbeteren, moet het huis zelf betalen. De stichting ”Vrienden van Neboplus” helpt om deze projecten toch te kunnen uitvoeren. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan extra zorg voor mensen met geheugenproblemen. De opbrengst van deze collecte is dan ook geheel bestemd voor de Stichting ”Vrienden van Neboplus”.