Diaconie Hervormd Barneveld

 

Het diaconaat binnen onze Hervormde Gemeente streeft ernaar het onderling dienstbetoon en het omzien naar elkaar te bevorderen.

In de Bijbel worden o. a. in Mattheüs 25 vers 35 en 36 de werken van barmhartigheid genoemd:

1.     Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven;

2.     Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;

3.     Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

4.     Ik was naakt en u hebt Mij gekleed;

5.     Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht;

6.     Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Op basis van deze genoemde werken van barmhartigheid willen we er vanuit de diaconie voor onze naaste zijn. In navolging van Jezus Christus wil de diaconie gestalte geven aan het helpen van de ander die hulp nodig heeft. 

Klik  hier om de folder van de diaconie te downloaden met daarin een beschrijving van de werkzaamheden van de diaconie.

Klik hier voor de adressenlijst "Hulp nodig? Wij helpen!" . Hier vindt u informatie over praktische, pastorale en psychische hulp en activiteiten en informatie over relatie, opvoeding, contactgroepen enz.. 

CONTACTGEGEVENS

Diaconie Hervormde Gemeente Barneveld

Postbus 159

3770 AB Barneveld

Tel. 0342-422377

Mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl

Bank: NL28 RABO 0385 5600 01 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Barneveld

 

 

Diaconie collecte

Agenda Diaconiecollecte